“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanal Müzesi Bankamızın sahip olduğu kültürel değerleri sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde fiziki koşullar ve uzaklıklarla sınırlı kalmadan sergilemek ve Bankamız varlıkları ile politikaları hakkında daha geniş bir kitleye ulaşabilmek amacıyla hizmete açılmıştır. Müzemizde Osmanlı Dönemi'nden günümüze eski ve yeni banknotlarımız başta olmak üzere, Bankamızın kurumsal tarihini ve geçmiş çalışmalarını yansıtan kıymetler ve Bankamıza ait tarihi nitelikteki eşyalar sunulmakta, Bankamızın sahip olduğu zengin ve değerli sanat koleksiyonundan seçkilere yer verilmektedir. Müzemizi ziyaret ederek kültürel ve tarihi mirasımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.”
GİRİŞ