E1 Emisyon Grubu Banknotlar

1 Kasım 1928 Harf Devrimi’nden önce bastırıldığı için ana metinleri eski yazı Türkçe, kupür değerleri ise Fransızca olarak yazılmış olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk banknotları 5 Aralık 1927 tarihinde dolaşıma çıkarılmış ve basım işi bir İngiliz firması olan Thomas De La Rue’ye verilmiştir.

E2 Emisyon Grubu Banknotlar

TCMB kurulduktan sonra, Harf Devrimi’nden önce basılan eski yazılı banknotlar, Latin alfabesi ile basılmış yeni banknotlarla değiştirilmiştir. Atatürk ve İnönü portreli banknotların yer aldığı bu emisyon grubu banknotlar, 1937 - 1944 yılları arasında dolaşıma çıkarılmış ve 50 Kuruş Almanya’da, diğer kupürler İngiltere’de bastırılmıştır.

E3 Emisyon Grubu Banknotlar

Tamamı İnönü portreli olarak bastırılan Üçüncü Emisyon Grubu banknotlar, 1942 - 1947 yılları arasında dolaşıma çıkarılmıştır. 2 buçuk, 10, 50, 100, 500 ve 1.000 Türk Liralık kupürlerden oluşan bu banknotlar İngiltere, Almanya ve Amerika’da bastırılmıştır.

E4 Emisyon Grubu Banknotlar

Dokuz emisyon grubu içinde en az farklı değerde banknotu ve tertibi bulunan Dördüncü Emisyon Grubu banknotlar, 1947 ve 1948 yıllarında dolaşıma çıkarılmıştır. Bu emisyon grubu banknotlar tamamı İnönü portreli olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde bastırılmıştır.

E5 Emisyon Grubu Banknotlar

Beşinci Emisyon Grubu banknotlar 1951 - 1971 yılları arasında dolaşıma çıkarılmıştır. Ülkemizde kurulan Banknot Matbaası tarafından basılan ilk banknot III. Tertip 100 Türk liralık banknot olup halk arasında “Mor Binlik” olarak adlandırılan 1.000 Türk liralık banknot da bu emisyon grubu içinde yer almaktadır.

E6 Emisyon Grubu Banknotlar

Altıncı Emisyon Grubu banknotlar 1966 - 1983 yılları arasında dolaşıma çıkarılmıştır. Bu banknotlardan birinci tertip 20 Türk lirası İngiltere’de, diğerleri ise TCMB Banknot Matbaasında basılmıştır.

E7 Emisyon Grubu Banknotlar

1979 yılından itibaren dolaşıma verilmeye başlanan Yedinci Emisyon Grubu banknotların tamamı TCMB Banknot Matbaasında basılmıştır.

E8 Emisyon Grubu Banknotlar

Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen paramızdan 6 sıfır atma operasyonu kapsamında 1 Ocak 2005 tarihinde dolaşıma çıkarılan Sekizinci Emisyon Grubu banknotlarda para birimimizin başına geçici olarak “Yeni” ibaresi eklenmiştir.

E9 Emisyon Grubu Banknotlar

Yeni Türk lirası ve Yeni kuruş’ta yer alan "Yeni" ibarelerinin kaldırılması üzerine, yenilenen tasarımları, değişen boyutları ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle Dokuzuncu Emisyon Grubu banknotlar 1 Ocak 2009 tarihinde dolaşıma çıkarılmıştır.