Kaime & Evrak-ı Nakdiye

Abdülmecid 20 Kuruş
Abdülmecid 10 Kuruş
Abdülaziz 100 Kuruş
II. Abdulhamid 5 Kuruş
II. Abdülhamid 20 Kuruş
II. Abdülhamid 50 Kuruş
II. Abdülhamid 100 Kuruş
V. Mehmet Reşad 1 Lira
V. Mehmet Reşad 20 Kuruş
V. Mehmet Reşad 1/4 Lira
V. Mehmet Reşad 5 Kuruş
V. Mehmet Reşad 1/2 Lira
V. Mehmet Reşad 5 Lira
V. Mehmet Reşad 100 Lira
VI. Mehmet Vahdettin 2,5 Kuruş