Efemeralar

İzmir Şubesi Şambrfort Şifre Yazısı (1935)
İstanbul Şubesi Şambrfort Şifre Yazısı (1936)
İstanbul Muhaberat Şifreleri Telgraf Yazısı (1936)
Irving Trust Company’den Gönderilen Şifre Yazısı (1939)
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt ve Tescili Hüviyet Varakası (1940)
Valle ve Volfrad isimli Uzmanların TCMB’de Çalıştırılmasına İlişkin Yazı (1940)
İzmir Şubesi Şambrfort Şifre Yazısı (1943)
İstanbul Şubesi Yabancı Şifre ile İlgili Yazışma (1960)