Fermanlar & Hisse Senetleri

FERMAN 1
FERMAN 2
FERMAN 3
Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketi A Serili Tahvili (1889)
Haydarpaşa Limanı Şirketi A Serili Tahvili (1902)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası D Sınıfı Hisse Senedi (1931)
Türkiye Cumhuriyeti Türk Borcu Tahvilleri Tahvil Senedi (1933)
T.C. Maliye Bakanlığı Hazine Tahvili (1938)
T.C. Maliye Bakanlığı Hazine Tahvili - İtfa Tablosu - Kuponları (1938)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası D Sınıfı Hisse Senedi (1970)