LÜTFÜ GÜNAY / 1924 Kilitbahir

1949 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nü bitirdi. 1951-1980 yılları arasında Ankara’da grafiker olarak çalıştı. 1992 yılından itibaren Ankara’daki özel atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Lütfü Günay, Türk resminde ilk soyut denemeleri gerçekleştiren sanatçılardan biridir. 1953 yılında Adnan Çoker ile birlikte Ankara’da düzenledikleri “Sergi Öncesi” adlı etkinlik, soyut nitelikli işlerden oluşan ilk sergidir. Uzun süre karışık teknik uygulamaları benimseyen Lütfü Günay; lekesel geçişlere dayalı etkili soyut kompozisyonlar üretmiştir. Sanatçının son dönem çalışmaları; soyutlama disiplinini çağrıştıran lekeci duyarlığı ve dışvurumcu karakteri baskın olan peyzajlardan oluşmaktadır.