İHSAN CEMAL KARABURÇAK / 1898 İstanbul - 1970 Ankara

1914-1916 yılları arasında PTT Mekteb-i Âlisi’nde öğrenim gördü. 1918 yılından itibaren Ankara’ya yerleşti. 1930 yılında Paris’e giderek Ecole Universelle’de resim derslerine katıldı. 1933 yılında Anadolu Ajansı’nda çalışmaya başladı. 1944-1948 yılları arasında ajansın Bükreş temsilciliğinde bulundu. 1949 yılında istifa ederek, tüm zamanını resim çalışmalarına ayırdı. İhsan Cemal Karaburçak, sanat çalışmalarına ileri bir yaşta başlamasına ve akademik bir eğitim sürecinden geçmemesine karşın “otodidakt” bir sanatçı olarak tanınır. Dönemin çağdaş sanat hareketlerine ilgi duymayan, çocuk resmi ile nakış-resim duyarlığına dayalı ilginç bir plastik anlayışa sahiptir. Özellikle resmi, iki boyutlu bir yüzey tasarımı olarak kabul eden bu yaklaşım, mor/sarı ve turuncu aralığında tezahür eden ilginç bir renk/biçim ilişkisine öncelik verir. Bu anlayış ayrıca, kompozisyon tartışmalarına önem veren yenilikçi bir duyarlılığa, atmosfer resmini ortaya çıkaran bir ışık ve çevre gözlemine sırtını dayar.