ORHAN PEKER / 1926 Trabzon - 1978 İstanbul

1951 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’nden mezun oldu. Salzburg ve Madrid’de sanatsal inceleme ve araştırmalarda bulundu. Salzburg’da kısa bir süre Oscar Kokoschka ile çalıştı. Sanat tavrını belirleyen lekeci-soyut yapılanma, biraz da bu ilişkinin bir sonucudur. Orhan Peker; fırça tuşlarıyla üretilen doku ve leke alanlarıyla imgeyi dönüştüren bir yaklaşıma sahiptir. Figüratif niteliğini kaybetmeyen soyut-dışavurumcu bir sanat tavrını giderek olgunlaştırır. Dolayısıyla sanatçının resimlerinde hayvan imgeleri ya da peyzaja atıflı vurgular hemen farkedilir. Peker; yerel nitelikleri baskın bir soyutlama iradesiyle, dış-dünyayı betimleyen ayrıcalıklı bir sanatçıdır.