HALİL AKDENİZ / 1944 Antalya

1965 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. 1968-1974 yılları arasında Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Birçok üniversitede öğretim üyesi olarak çalışan Akdeniz, halen yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir.

Halil Akdeniz, sanattaki gelişmeler paralelinde resim olgusunu ve kavramını tartışmakta, resmin çağdaş tanımına ilişkin çözümler ortaya koymaktadır. Açıkça, algılama deneyimlerimizi pekiştiren yapısal bir tasarım modelini, sanatsal eylemle özdeş kılarak, minimal kurgularla çeşitlemektedir. Bu arada, resmi bir bilgi nesnesi olarak kabul eden veya öneren Halil Akdeniz, ısrarla soyut ve kavramsal niteliklerin senteziyle beliren anıtsal bir etkiye de ulaşmak istemektedir. Gerçekten de sanatçının resmini başkalaştıran özgünlük çizgisi; sağlam bir kuruluş düşüncesi ve yapısal bütünlük bu beklentiyi olanaklı hale getirir.