MALİK AKSEL / 1901 Selanik -1987 İstanbul

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu’nda Şevket Dağ ile resim çalışmalarına başladı. İş Eğitimi ve Resim Pedagojisi alanında uzmanlaşmak üzere 1928 yılında devlet tarafından Avrupa’ya gönderildi. 1932 yılında yurda dönerek, kurucuları arasında bulunduğu Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’ne atandı. 1951 yılından itibaren İstanbul’a yerleşerek Çapa Eğitim Semineri ve Atatürk Eğitim Enstitüsü’nde görev yaptı. Sanatçı ve öğretmen kimliğinin yanında Anadolu halk resimleri ve dini resimler ile ilgili araştırma ve inceleme niteliğinde önemli kitap çalışmaları hazırladı.

Malik Aksel, Türk resminde bağımsız tavır geliştiren ilk ressamlarımızdan biridir. Bir yandan sıcak ve sempatik bakışlı bir iç-dünyanın yansımaları olarak görebileceğimiz, bir yandan ironi ile hüznü çakıştıran dokunaklı bir dile dönüşen, diğer yandan da gündelik hayata dair belgeci ve gözlemci niteliklerle zenginleşen bir üslup tavrı söz konusudur burada. Biçim ve kompozisyon üzerinde kimi kez aşırılığa varan denemelerin yapıldığı bir dönemde, Malik Aksel’in sergilediği bu yöresel, gelenekçi ve Doğu/İslam dünyasının düşünce ve estetik değerleriyle çelişmeyen söylem oldukça dikkat çekicidir. Yaşam biçimimizi, göreneklerimizi, özetle Anadolu kültürünü, figüratif bir yapılanma içinde, gerçekçi, yalın ve etkili bir şekilde resimlemiştir. Sağlam bir desen üzerine oturtulan resimlerinde yumuşak leke geçişleri, ince ve saydam renk katlarıyla kurulan ilişkiler söz konusudur.