NİHAT AKYUNAK / 1922 Zile -1986 İstanbul

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nden 1947 yılında mezun oldu. Akademi ile birlikte Uygulamalı Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda Desen, Sanat Tarihi ve Çağdaş Sanat adlı dersleri verdi. İdarecilik görevlerinde bulundu. 1981 yılında emekli olarak Florya’daki resim atölyesindeki çalışmalarına devam etti. Akyunak, 1960’lı yıllara kadar soyut ve soyutlama eğilimli kompozisyon denemeleriyle tanınan bir sanatçıdır. Ancak Akyunak’ı 1960’lı yılların sonlarına doğru, temelde soyutlamacı anlayışı barındıran, yapısal sağlamlık ile ifadeci unsurları kaynaştıran bir değişimin eşiğinde buluruz. Bu anlamda koleksiyonda yer alan “Aşiyan’dan” isimli kompozisyon, doğa görünümüyle, resmin temel plastik değerlerini uzlaştıran önemli bir eser durumundadır. Söz gelimi, iç derinliği ve uzamı tetikleyen yol imgesi, çok basit bir kurgusal modelle (yatay/dikey dengesi yaratacak bir karşı hareketle) kesilir. Böylece, Nihat Akyunak’ın resmine dilsel bütünlük adına çözüm önerisi olarak yön vermeye başlayan renkçi ve ifadeci niteliklerin giderek netleşmeye başladığı görülür.