HAKKI ANLI / 1906 İstanbul - 1991 İstanbul

1925-1932 yılları arasında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Namık İsmail Atölyesi’nde öğrenim gördü. 1947 yılında üç aylık bursla devlet tarafından Paris’e gönderildi. 1949 yılında yeniden Paris’e giderek Frochet Akademisi’nde Jean Metzinger ile çalıştı. Paris’e yerleşerek, 1990 yılına kadar resim çalışmalarını orada sürdürdü. Hakkı Anlı’nın Paris öncesi döneminde büyük olasılıkla figüratif ağırlıklı, desen sağlamlığının ve post-kübist açılımlarının belirleyici olduğu bir yaklaşım söz konudur. 1954 yılındaki Paris’e kesin olarak yerleşme kararını izleyen süreçte ise, Anlı’yı non-figüratif bir üslubun eşiğinde görmek mümkündür. Burada daha çok “Paris Okulu” bünyesinde yüzey organizasyonu ve yapıntıların kütlesel değerini önemseyen, yüzeyi geometrik ilkelere bağlı olarak parçalayan ve kompozisyon olasılıklarını tartışan bir resim anlayışını geliştirir. Lirik-soyut bir ulamda değerlendirilebilecek bu çalışmalarının en ilgi çekici yanlarından biri de, az renge dayalı, iç-dinamizmi geliştiren ritmik renk lekelerinin yarattığı bir “dışavurumcu” niteliğe bürünmeleridir.