CİHAT ARAL / 1943 İstanbul

1969 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü Neşet Günal Atölyesi’nden mezun oldu. 1970’te resim ve uygulamalı sanatlar alanında ihtisas yapmak üzere burslu olarak Fransa’ya gönderildi. Halen Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesidir. Türk resminde özellikle 1980’li yıllardan sonra varlığını ve etkisini sürdüren toplumsal/siyasal eleştiriye ilişkin içerik yapılanmasıyla dikkati çeken sanatçılardan biri de Cihat Aral’dır. Figüratif bağlamda insanlık gerçeği, dramı ve yaşamına ilişkin psiko-patolojik bir nosyonu, resmi için hareket noktası yapan bir yaklaşıma sahiptir. Söz gelimi, kapatılmış veya işkence görmüş insanları bir “yıkım estetiği” yaratacak düzeyde trajik bir sahneleme mantığı ile ele alır. “Çöp İnsanları” veya “Göç Resimleri” gibi kapsamlar altında; mutsuz ve sağlıksız insanları betimler. Aslında resim dilini simgeci bir düzeye taşıyarak ilginç alegorik kompozisyon denemelerine de girişir. Bu kapsamda etkili peyzaj yorumları ortaya çıkar. Üslûp olarak eskiye atıflı figüratif bir dil ile sunulan görsellik; konu ve içerik itibarıyla dikkat çekici derecede günceldir. Bu paradoksal kurgu üzerinde gelişen resim, aynı oranda rahatsız edici, uyarıcı ölçüde eleştirel ve muhaliftir.