SERDAR ARAT / 1955 İstanbul

1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’ni bitiren sanatçı, bir süre New York’ta sanat öğrenimi gördü. Halen New York’ta yaşamaktadır. Serdar Arat, farklı formatta oluşturduğu tuval düzenlemeleriyle tanınır. Tuvali öncelikle estetik bir nesne olarak kavrayan Arat; yüzeyle kurduğu dolaysız ilişkinin bir gereği olarak, geleneksel algıya baştan karşı duran bir tavır içindedir. Resmi “mutlak bir olgu” halinde, doğrudan sorunlu bir yapı olarak gören sanatçı, sanki hep bu gerçekle yüzleşmek istemektedir. Arat’ın soyut bir kavrayışla biçimci bir disiplini buluşturduğu bu dolayımsız ortamda, sosyal ve kültürel bağlantıların ürettiği sentezlere dayalı tanıdık imgelerle buluşmak kaçınılmaz bir hale gelir. Aykırı perspektifle ve çarpıcı doku ilişkileriyle kurulan düzenlemede yerini alan bu imgelerin yarattığı tuhaf ve gergin ortamın bize bir o kadar yakın gelmesinin nedeni büyük ölçüde budur… Özellikle (kemer-köprü gibi) mimari yapı unsurlarının geleneksel aidiyetlerini de koruyan bir çerçevede simgesel bir formlara dönüştürüldüğü bu nesne-tuval düzenlemelerinde Arat, bir yandan da boyasal bir dışavurumun temsiline yoğunlaşır.