AVNİ ARBAŞ / 1919 İstanbul - 1993 İzmir

Galatasaray Lisesi’ni takiben 1937-1946 yılları arasında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne devam etti. Burada Léopold Levy ile çalıştı. 1946 yılında Fransız Hükümeti’nin verdiği bir bursla gittiği Paris’te otuz yıl kaldı. 1964 yılında askerlik görevini yapmadığı için vatandaşlıktan çıkarıldı. Ancak özel izinle 1977 yılında yurda dönebildi. Avni Arbaş, Paris’te geçen ilk yıllarında İstanbul’da başlayan Anadolu yaşamını ve insanını betimleyen “toplumcu-gerçekçi” bir açılıma sahip resimleri üretmeye devam etmiştir. Ancak 1960’lı yıllara doğru soyutlama eğilimini temel resim sorunu haline getiren peyzaj denemeleri ve nesne düzenlemeleriyle öne çıkmıştır. Aslında, dönemin sanatsal algı modellerinin ve yaygınlaşan biçimleme yaklaşımlarının Arbaş’ın çok ilgisini çektiği söylenemez. Doğayla ve yaşamla bağlantılı, ölçülü bir anlatımcı yaklaşımı koruyan bağımsız bir pentür sanatçısı olarak gündemini ve önemini korumuş bir sanatçıdır. Genel bir tanımlamayla; resmin biçimsel gereksinimlerini, yüzey ve doku karakteristiklerini, dolayısıyla resmin iç-plastiğini sorunlaştıran ve estetik düzeyde bir sunumu önemseyen bir yaklaşım içindedir.