FETHİ ARDA / 1934 Erzurum - 1996 Bodrum

1958’de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nden mezun oldu. Öğrenim hayatı boyunca Halil Dikmen, Zeki Kocamemi ve Sabri F. Berkel ile çalıştı. 1966-1969 yılları arasında Akademi’de asistan olarak görev aldı. 1967-1968 yılları arasında Paris’te Henry Goetz ile çalışma olanağı buldu. 1969’da Ankara’ya yerleşti. Çalışmalarında boyasal strüktüre önem veren, boya katmanları ve diğer dokusal ilişkileri öne çıkaran anlatımcı bir nitelik egemendir. Özellikle doğadan soyutlanmış, büyük fırça hareketleriyle oluşan lekelerin karşılık geldiği imge düzeni; özgün bir birleşim olarak izleyiciyi karşılar. Dış-dünya gözlemlerini yarı-figüratif bir dil düzeyinde anlamlandırmak mümkündür. Söz gelimi, Ankara’nın kentsel dokusuna yön veren gecekondu görüntüsü, imgesel anlamda Arda’nın vazgeçilmez bir soyutlama kaynaklarından ve kompozisyon unsurlarından biridir. Aslında burada, gecekondu imgesinin sosyal ve kentsel açıdan taşıdığı trajik veya ironik anlam yapısıyla değil de, bir görüntü sorunsalı olarak resme dahil edildiği görülür. Soyutlama eğilimli resim düzeni gereğince gelişen plastisite, lekeci soyut düzlem üzerinde bir yapıntı olarak kabul eder imgeyi.