MUSTAFA ATA / 1945 Trabzon

1971 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. 1974 yılından bu yana aynı kurumda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Süreklilik arz eden fırça izleriyle kurulmuş, figür kökenli soyutlamalarıyla öne çıkan bir sanatçıdır. Tek renkten oluşan zeminler üzerinde figüratif yapıların karşıtlık içeren gerilimli ilişkilerini resmeden Ata, dinamik karakterli dışavurumcu bir etkinin peşindedir. Daha çok bireysel varoluş sorunu üzerinden odaklanan çalışmalarında Ata’nın kimlik ve cinsiyet tartışmalarına da denk düşen bir nihilist tavır içinde olduğu sezinlenir. Belirli ölçüde karamsarlık ve kasvet de içeren bu fantastik figür yorumlamalarının, psikolojik kavramlarla açımlanabilecek bir gerilimle yüklü oldukları açıkça görülmektedir.