TURGUT ATALAY / 1918 Konya

1936 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi. 1945’teki mezuniyetine kadar Nazmi Ziya Güran, İbrahim Çallı ve Léopold Levy Atölyelerinde öğrenim gördü. Öğrencilik döneminde “Yeniler Grubu” hareketine katıldı. Uzun yıllar sürecek olan genel sanat tavrını da belirleyen ve “toplumcu-gerçekçi” kaygılarla resim yapmayı öneren grubun çeşitli etkinliklerine katıldı. Sahne dekoratörü olarak, otuz beş yıl süreyle tiyatro ve operalarda çalıştı. Turgut Atalay; toplumcu-gerçekçi bir dünya görüşü ekseninde, yöresel içerikli ve figür ağırlıklı bir çizgide yapıt üreten bir sanatçıdır. Yeniler’de baskın olan toplumsal-eleştiri nosyonunun, Atalay’ın kırsal kesim insanına bakışına doğrudan yön vermediği açıktır. Bu bakımdan Atalay’daki yaklaşımın sıcak ve sempatik tavırlı bir resme evrildiği gözlenir. Hatta Anadolu kadınını belirgin bir imge olarak resminin değişmez konusu haline getiren Atalay, bir yaşantı ve kültür çözümlemesinden çok, göstermeci (ve yer yer süslemeci) etkileri bile bünyesinde barındıran karma bir üsluba yönelmiştir.