ATİLLA ATAR / 1944 Antalya

1965 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. 1975-1976 ve 1980-1981 yılları arasında Paris Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts’da baskıresim dalında uzmanlık öğrenimi gördü. 1970’li yıllarda İzmir’de eğitim kurumlarında çalıştı. Halen, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Resim ve baskıresim alanında yapıt üreten sanatçı, kendine özgü bir soyutlama anlayışını rastlantısal verilerle bütünleştiren ilginç bir anlatım diline sahiptir. Atilla Atar’ın son dönem baskı resimleri, atmosfer yaratmaya eğilimli bir istek üzerinde yapılanır. Sürekli başvurulan anonim kent imgesine, farklı bir mekansal boyut kazandıran bu atmosferik etki, karamsar-kasvetli, iç sıkıntısının görselleştiği bir yapıda belirginleşir. Öyle ki Atar’ın yapıtlarında yıkımı ve ölümü çağrıştıran patetik hüzün kaynağını tümüyle buradan alır. Kente (dolayısıyla resme) sinen is ve duman, giderek yıkılan ve parçalanan bir imge yığının partiküllerine dönüşür.