İSMAİL ATEŞ / 1960 Kars

1982 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. 2002-2003 yılları arasında New York’ta mesleki araştırmalarda bulundu. Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İsmail Ateş, geometrik soyut disipline bağlı resimler üretmektedir. Yanılsama etkisi yaratan renk ilişkileriyle elde edilen derinlik etkisi üzerine yoğunlaşan bu kompozisyonlar, simetrik formlara mekan oluşturan tinsel bir boyutta anlam kazanır.