AYDIN AYAN / 1959 Çaykara

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nden 1977 yılında mezun oldu. 1986’da British Council’in açmış olduğu sınavda burs almaya hak kazandı ve İngiltere’ye gitti. Sanatçı, halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini sürdürmekte ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir. Boyaresim anlayışını klasik betimleme usullerine bağlı kalarak aşmayı düşünen Aydın Ayan, resmin etik ve estetik niteliğini sorgulayan esaslı bir çıkışa sırtını dayar. Görüntü sorunsalının anlamına yönelik sorgulamayı öne çıkaran bir anlayışına doğru kayan resim tavrında eklektik kurgular dikkati çeker. Yani resme odak teşkil eden “imge”nin yeni bir ortamda kendini türetmesi olgusu, oyunsu hazların ötesinde ve yinelemeye dayalı estetiğin bir sorunu olarak algılanmıştır. Temelinde bir yanılsama olan ve temsilin nesnesi durumundaki yansımış görüntü aracılığıyla resmin, kavram ve anlam boyutundaki niteliği irdelemek istemiştir.