MUSTAFA AYAZ / 1938 Çaykara

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden 1963 yılında mezun oldu. Uzun yıllar boyunca Hacettepe Üniversitesi’nde ve Beykent Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Mustafa Ayaz, kaligrafik etkilerle bütünleşen soyut ve lekeci bir tavrın sözcüsüdür. Kadın figürünü merkezde tutan bu düşsel yaklaşım ayrıca dinamik bir desen anlayışı üzerinde yapılanmaktadır. Ayaz’a özgü bir romantik duyumsama bu resimlere özel bir atmosfer katar. Yer yer anlatımcı vurgularla zenginleşen bu resimler, küçük hikayelerden oluşan seyirlik bir hal alırlar.