HABİB AYDOĞDU / 1950 Konya

1974 yılında İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nu bitiren Habib Aydoğdu, halen sanat yaşamını Ankara’da sürdürmektedir. Habip Aydoğdu, duygusal etkenlerin mantık ağırlıklı belirtileri bastırdığı bir boyasal bir süreci tüm yoğunluğu ile yaşamaktadır. Dışavurumcu ve lirik bir duyarlığın doğal belirleyici olarak öne çıktığı bu yaklaşımda, ancak nihai aşamada netleşen bazı figüratif imgelerin yer aldığı görülür. Aydoğdu’nun soyut-dışavurumcu düzenlemelerinde ayrımsadığımız bu figüratif yapılanmanın, biçim-anlam ilişkileri bağlamında öncelikli ve simgesel bir öneme sahip olduklarını söylemek yanlış olmaz. Habip Aydoğdu, özetle belirtmek gerekirse; yalınlaştırmaya ve sadeleştirmeye yönelimli indirgemeci bir soyutlama anlayışına sahiptir. Bu tavrın tahlilinde ise; sanatçının psikolojik yapısı ile sanat tavrının radikal sertliği öncelikli bir hale gelir. Tepkici kimliğinin değişen ve derinleşen anlamı uyarınca, geliştirdiği "düşsel” söylemi, kararlı bir şekilde sanat anlayışının taşıyıcı unsuru haline getirmiştir.