FERRUH BAŞAĞA / 1914 İstanbul – 2010 İstanbul

İlk ve orta öğretimi Yugoslavya’da tamamladı. 1936’da Güzel Sanatlar Akademisi’ne girerek Nazmi Ziya Güran, Léopold Lévy ve Zeki Kocamemi Atölyelerinde çalıştı. 1947 yılında Yüksek Resim Bölümü’nü bitirdi. 1971 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’ne vitray ve mozaik atölyelerini kurmak üzere “öğretim görevlisi” olarak atandı. 1981 yılında emekli olan Ferruh Başağa; sanatçı çalışmalarını İstanbul ve Foça’da sürdürmektedir. Ferruh Başağa, 1950’li yıllarda geliştirdiği ve kendine özgü bir geometrik-soyut düzen kavrayışıyla biçimlenen resimleriyle öne çıkan bir sanatçıdır. Başlangıçta Akademi’de edindiği formasyonu da yansıtan figüratif anlayışı, Kübizm ve Konstrüktivizm aralığında beliren renkçi bir duyarlıkla biçimsel değişime tabi tutar. Kısa sürede geometrik-soyut bir anlatımı kendi adına tipikleşen özgün bir boyuta ulaştırır. Özellikle 1970’li yıllardan sonra resim yüzeyini yatay-dikey ve diagonal eksenlerde bölen çok sayıda çizginin kesişmesinden oluşan dar-üçgen alanların yarattığı dinamik yüzey, yakın renk değerleriyle örtüşerek Başağa’nın resmine yönelik mutlak bir yapı ve pentür düşüncesini resme yükler.