ALİ RIZA BAYEZİT / 1883 İstanbul - 1964 İstanbul

1907’de Harp Okulu’nu bitirdi. Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi dışında resim yeteneğini geliştirme olanağı bulan Ali Rıza Bayezıt, Asker Ressamlar geleneğinin son temsilcilerinden biri sayılır. Işıklı atmosfer resimlerinde, saydam ve parlak renk anlayışıyla ifade edilen ıssız doğa görünümlerinde oldukça başarılı bir yorumcudur. Sanatçının İstanbul Boğazı’nı betimleyen peyzajlarında yakaladığı yorum boyutu dikkat çekicidir. Özellikle gün batımında veya tan kızıllığında denizin büründüğü renk etkilerini, duygulu bir anlatımcılıkla resmeder. Burada genel bütünlüğün tesisine önem veren bir yaklaşım egemen olduğu için, ayrıntıda yer yer naivite ile buluşan görsel tespit ve çözümler söz konusudur. Ancak sanatçının daha sonraki çalışmalarında İzlenimci yorumun net bir üslûp tavrı olarak öne çıktığı gözlenir.