BEDRİ BAYKAM / 1957 Ankara

1975-1979 yılları arasında Paris’te ekonomi ve oyunculuk eğitimi aldı. Kaliforniya Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu’nda plastik sanatlar üzerine öğrenim gördü. 1987 yılında Türkiye’ye dönerek sanat ve siyaset alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Aynı dönemde yeni-dışavurumcu sanat anlayışını örnekleyen tuval resimleriyle dikkat çekti. Karışık malzeme uygulamalarıyla, alan ve mekan düzenlemeleriyle gündemde kalan sergiler düzenleyerek etkili siyasi yorumlar, eleştirilerde bulundu. Ayrıca çalışmalarında spor ve cinsellikle ilişkili temalara da öncelikli olarak yer verdi.