HASAN VECİH BEREKETOĞLU / 1895 Kahire - 1971 İstanbul

İstanbul Darülfünun’unda hukuk öğrenimi gördü. 1915’te mezun olarak Halil Paşa ve Hikmet Onat gözetiminde resim çalışmalarına başladı. 1923 yılında Paris’e giderek Julian Akademisi’nde çalıştı. 1914 Kuşağı sanatçıları içinde, İzlenimci anlayış doğrultusunda çalışmalar yapan Hasan Vecih Bereketoğlu, genelde İstanbul’un Anadolu yakasına yönelik peyzajları ile tanınır. Açık havada çalışmayı tercih ederek, ışığın nesne/figürler üzerindeki etkilerini tespit etmeye yönelik çok sayıda resim üretmiştir. Yakaladığı görsel düzen anlayışını çoğu kez kendine özgü gri değerlerle ve beyazla nötrleştirilmiş renklerle ifade ederek farklı bir yorum boyutu yakalamıştır. Bu bakımdan İzlenimci parıltı ve saf renkleri kontrollü biçimde kullanan biçimleme anlayışıyla akademik tavır arasında gidip gelen ilginç ve özgün bir tarza sahip olmuştur.