SABRİ F. BERKEL / 1907 Üsküp - 1993 İstanbul

1935 yılında Floransa Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. 1939’da atandığı İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde emekli olduğu 1978 yılına kadar çalıştı. Sabri F. Berkel; Türk resminde yerel kültür kaynaklarını devrede tutarak, resmi bir düz yüzey organizasyonu halinde tasarlayıp soyut öngörülerle buluşturan sanatçılardan biridir. Figürü çağrıştıran soyut renk-form parçalanmaları ile zengin bir yapısal anlayış geliştirir. Kullandığı renkler ve dinamik unsurlar açık bir şekilde nakış duyarlığını, İslam kaligrafisini anımsatır. Çoğu kez tekrarlarla oluşan çizgi ve leke atıflı görsel unsurlar ise, sanatçıyı salt soyut düşüncesine iyice yakınlaştırmıştır. Bu yönelim Berkel’i, zamanının uluslararası soyut sanat ilgilerine denk bir kaliteye ve düzeye açık bir şekilde ulaştırır. Türk sanatı, aslında Sabri F. Berkel ile bu denli yalın, duyarlı ve düzeyli bir perspektiften resmi kavrayan “modernist” yaklaşımla ilk kez karşılaşır. Bu yüzden Berkel, kendinden sonra gelenlere resmin salt gözlem ve duygu ağırlıklı bir dışavurum alanı olmadığını, aynı oranda bilgi ve düşünce ile şekillenen bir “tasarım hadisesi” olarak da kavranması gerektiğini göstermiştir.