ŞEREF BİGALI / 1925 İzmir – 2005 İzmir

1944 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne girdi. Cemal Tollu Atölyesi’nde öğrenim gördü. 1959-1978 yılları arasında ise İzmir Eğitim Enstitüsü’nde çalıştı. 1962 yılında Paris’e giderek Ressam Henri Goetz Atölyesi’ne devam etti. Şeref Bigalı, resimlerinde gösterişten uzak, kalıcı olan değerlerin peşinde olduğunu belirtir. Kendi ifadesiyle sanat anlayışı; figüre ve doğa gerçekliğine bağlı, fakat bunu renk kavramına öncelik verecek bir doğrultuda, kendi gücünü biçimlendirecek bir kompozisyon düzeni içinde yorumlamaya yöneliktir. Öte yandan, Türk resminde figür kaynaklı özgür boyama endişesiyle girişilmiş soyutlama deneyimlerini gerçekleştiren ilk ressamlarımızdan biridir. Resmi düşünce düzeyinde kuran ve geliştiren bir soyut kavrayışa sahip olmasıyla, renkçi ve lekeci bir sanatçı kişiliği ile öne çıkar. Bazen kalın konturlarla sınırlanmış nesne veya figürler; her türlü formel kaygıdan uzak bir şekilde doğaçlamaya dönük kısmi seanslarla boyasal karşılıklarını bulur. Sokak aralarında süren; gündelik kent hayatına ilişkin gözlemlerini ifadeci bir duyarlıkla resimlerine taşıyan Şeref Bigalı’nın imgelemi çoğu kez kasvetli bir atmosferde gerçekleşir.