İSMET BİRSEL / 1934 İzmir

Robert Koleji’ndeki öğrenimi sırasında (1949-1953) Bedri Rahmi Eyüboğlu ile ilk resim çalışmalarına başladı. Paris’teki hukuk öğrenimi süresince Mübin Orhon gözetiminde resimle olan ilişkisini geliştirme fırsatı buldu. Öğrenimini tamamladıktan sonra 1958 yılında Dışişleri Bakanlığı’na atandı. Tahran ve Lahey’de büyükelçilik görevlerinde bulundu. İsmet Birsel Paris’te hukuk öğrenimi sırasında, dönemin yaygın resim anlayışlarına uygun denemeler yaptı. Ancak zamanla figüratif bir yapıda belirginleşen “dışavurumcu” bir yaklaşımı kendi konusal alanlarına uyarlamakta başarı göstermiştir. Gündelik hayata ilişkin görüntülerin yanı sıra, yakından tanıdığı bürokrasi ortamını hicveden toplantı resimleriyle dikkati çekmiştir. Çok figürlü bu düzenlemelerde, mizahi bir yorum boyutunu dışavurumcu duyarlığın eleştirel nitelikleriyle buluşturur. Hızlı ve katlı bir boyama anlayışı giderek sözünü ettiğimiz içeriğe uygun bir plastik yapılanmayı beraberinde geliştirmiştir.