ALİ SAMİ BOYAR / 1880 İstanbul - 1967 İstanbul

1902’de girdiği Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi’ni 1908 yılında bitirdi. İki yıl sonra Paris’e gitti. Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nda Fernand P. Cormon Atölyesi’nde dört yıl kadar resim çalıştı. 1914 yılında savaş nedeniyle yurda döndü. Muhtelif tarihlerde Bahriye ve Ayasofya Müzelerinde müdürlük görevlerinde bulundu. Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’nun değerli yapıtları arasında Ali Sami Boyar imzalı yapıtta, sanatçı bir süre müdürlüğünü de yaptığı Ayasofya Camisi’ni tüm mimari görkemiyle betimlemeye çalışmıştır. Kurgusu açısından Şevket Dağ’ın yaklaşımını da anımsatan bu iç-mekan etüdünde, cami-içi görüntü geleneğinde karşımıza çıkan, mekanın dinsel atmosferini yansıtmaya yönelik özel vurgular söz konusudur. Ayasofya’nın en büyük kubbe tasarımına sahip yapılardan biri olması, dolayısıyla iç-mekanın büyük/geniş dolaşım alanı sanatçıyı sütunlar ve kemerler arası bir görüntü algılamasına götürmüştür. Buradaki amaç, yatay eksende belirginleşen hareketle düşey hatta genişleyen resmi dengelemektir. Sanatçının özellikle iç-mekanı kuşatan ışığı betimlemesi, ışığın dolaşımını ve değişimini takip ederek derinlik izlenimini boyutlandırması oldukça ilgi çekicidir.