SELİM PERTEV BOYAR / 1897 İstanbul - 1981 Ankara

İlk resim çalışmalarına Kuleli Askeri Lisesi’nde Sami Yetik gözetiminde başladı. Savaş nedeniyle Harbiye’deki eğitimine ara verdi. 1930 yılında tamamlayabildiği Harbiye eğitiminin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İbrahim Çallı Atölyesi’nde konuk öğrenci olarak çalıştı. 1948 yılında yazdığı “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Devirlerinde Türk Ressamları” adlı eser, günümüzde önemli bir kaynak durumundadır. Daha çok peyzaj ve ölüdoğa resimleriyle tanınan sanatçı, koyu ton ve değerlerle bezenmiş klasikçi duyarlığa yakın bir İzlenimci anlayışa sahiptir. Asker kökenli ressamların son temsilcilerinden biri olan Selim Pertev Boyar, Kaya Özsezgin’in de ifade ettiği üzere, doğa gözleminde ödünsüz bir yaklaşımın yaratacağı estetik disiplini aşmaya dönük arayışlar içindedir. Bu nedenle ayrıntı yerine, genel görünümün resmin taşıyıcı değerlerini doğrudan yüklendiği, brutal (grotesk) bir boyama anlayışında sanatçının üslubunun netleştiği görülür.