İBRAHİM ÇALLI / 1882 Çal - 1960 İstanbul

1910 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi’nden birincilikle mezun olmuştur. Paris’te Fernand P. Cormon Atölyesi’nde çalışır. Paris dönüşü 1914 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi’ne Salvatore Valéri’nin yardımcısı olarak atanır. Türk resim sanatında sivil kaynaklara yönelmenin başladığı süreci temsil eden sanatçıların başını çeken İbrahim Çallı, “akademik realizmi” de çağrıştıran bir “İzlenimci yorum” tekniğine sahiptir. Coşkulu bir anlatıma dönüşen boyama/biçimleme yaklaşımını aşkın bir yoğunlaşma ile gerçekleştiren sanatçı, elde ettiği içsellik boyutuyla bu tavrını zenginleştirir. Özellikle beyazı ustalıkla kullanarak, soğuk renk armonilerini çağrıştıran görsel bir etkiyi sürekli kılar. Figür-mekan ilişkilerindeki yapısal sağlamlık, irdeleyici analitik bakış, çoğu kez onu İzlenimci ilkelerle çelişkili gösterir. Hatta Cézanne’ı anımsatan duyumsamalar, yapısallık kavramını çağrıştıran planlı anlatım arayışları veya portrelere yansıyan ve olağan dışı bir rahatlıkla biçime dönüşen karakter analizi, izleyeni her zaman için özgür bir alanda kendini yenileyen bir resimle karşılaştırır.