NAZMİ ÇEKLİ / 1884 İzmir - 1958 İstanbul

Cumhuriyet dönemi resim sanatımızın İzmir’de yaşayan ilk temsilcilerinden biridir. Manastır Harbiyesi’ni bitirdikten sonra Serez İdadisi’nde resim öğretmenliği yapmıştır. 1931 yılında binbaşı rütbesi ile ordudan emekli olarak İzmir’e yerleşmiştir. I. İzmir İktisat Kongresi’nde açtığı kişisel resim sergisi Atatürk tarafından büyük beğeni ile karşılanmış, gümüş madalya ile onurlandırılmıştır. Sergide yer alan “Çalda Büyük Resmi Geçit” adlı savaş konulu bir kompozisyonu bu vesileyle Çankaya Köşkü’ne alınmıştır. Nazmi Çekli, İzlenimci duyarlığa dayalı peyzajlarıyla tanınan bir sanatçıdır. Özellikle yoğun katmanlı boya kullanma alışkanlığı ve ışık gölge tespitine verdiği önem dikkat çekicidir. Asker Ressamlar kuşağının son halkasını oluşturan sanatçılarımızda kısmen ortaya çıkan İzlenimci duyarlığı, anlatımcı bir içerik yoğunluğuyla buluşturan bir yaklaşımın tipik örneklerini Çekli’nin çalışmalarında da görmek olasıdır.