ADNAN ÇOKER / 1927 İstanbul

1944 yılında girdiği Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni 1951 yılında bitirerek, yılında devlet bursuyla Paris’e gider. 1960 yılında atandığı Güzel Sanatlar Akademisi’nde 1995 yılında emekli olana dek çalışır. Halen İstanbul’da yaşamaktadır. Çağdaş Türk Resim Sanatı’nın yaşayan büyük ustalarından biri olan Adnan Çoker, modernist bir algı çerçevesinde, kurallarını kendi belirlediği soyut ve geometrik bir düzenleme anlayışını, zengin kaynaklara yönelten etkili kompozisyonlarıyla önemli bir ayrıcalığa sahiptir. 1960’lı yıllarda soyut-dışavurumculuğa atıflı, kendiliğindenliğe prim veren bir aktarım bağlamında dinamik-coşkulu bir resmin olanaklarını sorgulayan Çoker; bu süreçten “derinlik” kavramını öne çıkaran ve bunu minimal bir estetik kavrayışla somutlaştıran yeni bir döneme geçiş yapar. Bir anlamda “geçişli espas”ın denetim altına alındığı bu evrede, resmin mutlak dengeli yapısını önemseyen kavramsal nitelikleri baskın kompozisyonların, geometrik soyut yaklaşımın ilkeleri doğrultusunda denendiği görülür. “Sınırsız mekan” düşüncesinin sürekli kılındığı bu üretim sürecinde oluşan belirli tematik diziler dönemsel ayrımlar halinde günümüze dek süregelir.