NEJAD DEVRİM / 1923 İstanbul - 1995 Nowy-Sacz / Polonya

1941 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Leopold Levy Atölyesi’ne girer. 1946 yılında Paris’e yerleşir. 1950’li yıllarda Paris Okulu bünyesinde lirik-soyut estetiğin uygulayıcılarından biri olarak sergilere katılır. Paris Okulu ile genel hatları beliren soyut-lekeci anlatım, Nejad Devrim’in sanatında taşıyıcı ekseni oluşturur. Çünkü, çizgi istifinin ve renk duyarlığının biçimlediği bu soyut kavrayış, zamanla renksel niteliğiyle aşkınlaşan lirik bir anlatımcılığı doruğa ulaştırır. Baştan sona mekan bağlantılarını, dış-dünya gözlemini yadsımayan; biçimi, mekansal dinamiklerle bağdaştırarak kuran ve geliştiren, soyut niteliğini psiko-sosyal çehreli bir gerilime ve hüzne bağlayan, yenilikçi bir tavır olarak önem ve ayrıcalık taşır. Resimlerinde mekanı ve ritmi sürekli bir sorun olarak algılayan Nejad Devrim, sanat yaşamının her döneminde yerel, kültürel bağlantılarına açık göndermelerde bulunur. Başta Bizans mimarisine yönelik atıflarıyla dikkati çeker. Aynı şekilde, İstanbul’un sunduğu geniş kültürel miras, mozikler, seramikler, vitraylar sanatçının mekan kavrayışıyla ilişkili, yalınlaştırılmış, indirgenmiş ama etkileri yoğun kaynaklar halindedir.