ABİDİN DİNO / 1913 İstanbul - 1993 Paris

1933 yılında d Grubu’nun, 1939 yılında ise Yeniler Grubu’nun kuruluşunda yer alır. Resmin yanı sıra edebiyat, tiyatro ve sinema ile de yakından ilgilenen sanatçı 1952 yılında Paris’e yerleşti.

Abidin Dino, 1930’lu yıllardan itibaren tematik başlıklar altında tür ve teknik değişimler içeren sergiler düzenlemiştir. Yani, Dino’nun sergilerinde dönemsel yoğunlaşmalar söz konusudur. Bu yüzden her tematik kapsam, kendi talep ettiği ifade tarzındaki bütünlüğü sağlamaya çalışır. Dino’nun çalışmaları, tekniğin talep ettiği hıza göre bir seansta biçimlenir ve resmedilir. Farklı tematik bağlamlar içinde hareket eden Dino’nun doğrudan ve etkili bir anlatım yöntemi olarak en çok “desen”i tercih ettiğini söylemek mümkündür. Bir günce oluşturma mantığı ile yaşamının sonuna dek düşünce ve gözlemlerini çizgiyle görselleştirmeyi denemiştir. Bu bakımdan Abidin Dino’nun desen-resimleri, hem yaşadığı döneme hem de sanatçının düşünce yapısına ve psikolojisine yönelik değer taşıyan belgelere dönüşür. İnanç, ideoloji ve kültür bağlantılı denemeler yaparak resminin sınırlarını sürekli geliştirir. Döneme egemen olan estetik anlayışları sorgulayan; toplumsal sorunlarla ilişkili, aynı zamanda siyasal bir eleştiriyi hedefleyen ve özgürlükcü yaklaşımları savunan entelektüel bir tavır içindedir.