HALİL DİKMEN / 1906 İstanbul - 1964 Ankara

Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi’nde 1924 ve 1925 yılları arasında Hikmet Onat ve İbrahim Çallı Atölyelerinde çalıştı. 1927 yılında Avrupa sınavını kazanarak Paris’e gitti. Albert Laurens ve André Lhote Atölyelerinde çalıştı. 1937’de Atatürk’ün isteği ile kurulan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’ne müdür olarak atandı. 1949 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne öğretim görevlisi oldu. 1961 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne atanması nedeniyle Ankara’ya yerleşti. Halil Dikmen, resminde bir dönem etkin olan Kübist ve Konstrüktivist ilgileri, görkemli figüratif kompozisyonlara ve peyzajlara kendi algı ölçütleri bağlamında başarı ile uygulayan bir sanatçı olarak dikkatleri çeker. Özellikle portre ve çıplak figür resimlerinde belirginleşen plan ayrımlarını, hacim değerleriyle örtüştüren biçimleme iradesi, genel yapı sağlamlığını esas alan “klasikçi” bir duyumsamayla da karşılaştırır bizi. d Grubu’nun temsil ettiği plastik çözüm önerileriyle de yakınlık içinde olan Halil Dikmen’in 1939 yılından itibaren bu grubun etkinlikleri içinde yer aldığı bilinmektedir. Yaşamının son yıllarında soyut denemelere de girişen sanatçının klasik biçimleme ruhundan türeyen bir üsluplaştırmanın peşinde olduğu açıktır.