AHMET DOĞUER / 1890 İstanbul - 1944 İstanbul

Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi’nden 1914 yılında mezun olan sanatçı orta öğretim kurumlarında uzun süre resim öğretmenliği yaptı. Ahmet Doğuer, İzlenimci bir anlayışı çok iyi yansıttığı Boğaziçi görünümleriyle tanınır. Akademi’de edindiği formasyonu, 1914 Kuşağı sanatçılarının İzlenimci yorumlarıyla besleyen sanatçı, doğa görünümleri üzerindeki ışık etkilerini etüt etmeye eğilimli bir tavır içindedir. Çalışmaları, Türk ressamının Boğaziçi pitoreski ile yüzleştiği peyzaj geleneğinin ulaştığı başarılı noktayı ifade etmesi bakımından çok önemli bir gösterge değerindedir. Doğuer peyzajlarında, kısmen soyut ve lekeci kısmen de anlatımcı bir duyarlığın bileşkesini alarak, Türk ve Doğulu karakterde bir yapılanmayı denemiş ve başarmıştır.