REFİK EPİKMAN / 1901 İstanbul - 1974 Ankara

1925 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi’ni birincilikle bitirdi. Paris’e giderek Julian Akademisi’nde Paul-Albert Laurens ile çalıştı. 1928’de yurda döndü. Türk resminde entelektüel bir donanımla çok yönlü bir kişilik olarak karşımıza çıkan Refik Epikman, Kübizm ve Konstrüktivizm aralığında şekillenen ve “yapı sağlamlığı” esasına dayalı; figüratif resmi öneren bir anlayışa sahiptir. 1930’lu yıllarda birlikte belirginleşen renkçi ve biçimci bir duyarlık, Ankara’ya özgü bir “atmosfer resmi” tipolojisine katkıda bulunur sanki. Soğuk ama saf ve etkili renk ilişkilerini, Müstakiller’e özgü dışavurumcu yorumlarla birleştirerek, deneysel ve yeni arayışlarla resim yaklaşımını sürekli olarak zenginleştirir. Genelde, renkçi ve dışavurumcu bir anlayışın sentezine dayalı duran kompozisyonlarında, nötr hale getirilmiş renklere ilişkin ifade ve derinlik sorunlarını özgün çözümlere taşımıştır. Özellikle peyzajlarında da ayırt edilebileceği üzere, resmi kuşatan fırça tuşeleri, merkezde odaklanan derinlik izlenimini ve genel görünümün bütünlüğünü desteklemek için örgütlenmiş gibidir.