DEVRİM ERBİL / 1937 Uşak

1959 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. 1962’de Akademi’ye asistan olarak atandı. 1981 yılında profesör olan sanatçı, halen İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.

Devrim Erbil, baştan beri çizgisel dilin olanaklarıyla kurulan bir “yüzey-resmi” organizasyonu içindedir. Kaynağını ve ilkelerini kendi belirlediği bir soyutlama yaklaşımı bağlamında, yerel dinamikleri çağdaş düşünce ve sanat için malzemeye dönüştürmeye çalışır. Salt resim düşüncesini öne çıkaran, plastik unsurların ilişkilerinden türeyen bir resme ulaşmayı öncelikli saymıştır. Silüetler halinde uçuşan kuş sürüleri, dalga ya da bulut imgelerini çağrıştıran dinamik etkiler, tek başına cisimselleşmeden bir parçası bile sökülüp atılamayan bir “yapısal bütünlük” içinde Erbil’in resminde yer alır. Erbil’in sanatı; sıkı bir doğa ve yaşam gözlemi sonucunda, belirli yalıtımlarla dile getirilen tanımlanmış ve yorumlanmış bir estetik beğeni üzerinde yapılanmaktadır. Doğal olarak Erbil’in üslubu, ana karakterini çoktan belirlemiş bir kapsamda, aidiyet sınırlarını sürekli genişleten deneyci bir tavrın, haz ve tutkularına da karşılık gelen arayışlarıyla biçimlenmektedir.