NEŞ’E ERDOK / 1940 İstanbul

1963 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. İspanya’da ve Fransa’da mesleki araştırmalar yaptı. 1972 - 2007 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Figürü, temsil ettiği geleneğin bir uzantısı olarak merkezde tutan ve etkili bir forma dönüştüren Neş’e Erdok; sağlam bir kompozisyon algısıyla ince ve duyarlı bir boyasal iradeyi bağdaştıran çarpıcı bir dışavurumcu yorumu öne çıkarmıştır. Erdok’un; belirleyici niteliklerini Neşet Günal Atölyesi’nde edindiği bu yaklaşım, 1970’li  veya 1980’li yılların görsel ideolojisine de denk düşen, dramatik etkilerle bezenmiş gerçekçi bir karaktere sahiptir. Yerine göre perspektifi ve mekansal olasılıkları dışlayan Erdok resminde, aslında çizgiyle ve renkle düğümlenen psişik etki önceliklidir. Figüre yön veren bu etki yabancılaşmış, dışlanmış ve dağılmış karakterlerin kimliklerine ilişkin izlerle bütünleşirken; Erdok’un resmine kaotik korkularla alakalı, sessizlikten kaynaklanan bir gerilimi egemen kılar. Söz gelimi, hayatın içinden akıp gelen sahneler ve bu anın aktörü olan figürler, toplumsal bir gerçeğin izini sürerken; söz konusu gerçekliği tartışılır kılan ayrımsız ve eylemsiz, hatta hayattan kopmuş bir donukluğu kullanarak anlam kazanır.