TURAN EROL / 1927 Milas

1951 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nden mezun oldu. Çalışmalarını belirli tematik ayrımlar çerçevesinde değerlendirebileceğimiz Turan Erol, esas itibarıyla soyutlama esaslı bir çerçevede dış dünya gerçekliğini betimleme çabası içindedir. Doğa görünümleri sanatçının neredeyse tüm sanat yaşamının ortak paydasıdır. Manzara ağırlıklı kompozisyonlarda "lekeci-soyut" nitelikleri öne çıkan boyasal bir tavrın egemenliği hemen hissedilir. Ayrıca beyaz ağırlıklı dizgede zenginleşen renkçi bir yaklaşımın bu üslûp disiplinini geliştirdiği ortadadır. Gecekondu görünümlerinin sağladığı dinamik ve geçişken renk değerlerini, Batı Anadolu’nun kıyı kasabalarını yansıtan dingin manzaralarla ustaca birleştirir. Elde ettiği atmosfer etkisi, boyasal niteliğini koruyan dinamik fırça ve leke değerleriyle zengin bir görselliği karşımıza çıkarır. Nereye ait olduğu artık çok önemli olmayan bu manzaralar, bütünlüklü kompozisyonlarıyla içimizi ısıtan lirik bir söylemle kuşatılmış gibidir. Turan Erol’un resimleri, yüzyılın ikinci yarısında önceliğini yitiren manzara türünün niteliğini, öznelleşen bir yorum-dil ayrıcalığıyla belgeleyen önemli örnekleridir.