BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU / 1911 Görele - 1975 İstanbul

1929 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne girmiştir. Eğitimine bir süre ara vererek Fransa’ya gitmiş ve Andre Lhote Atölyesi’nde resim çalışmalarına devam etmiştir. 1936 yılında Akademi mezuniyetini izleyen yıllarda “d Grubu” sergilerine katılmıştır. Yazar ve şair kimliğiyle de tanınan Eyüboğlu, uzun yıllar Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Sanatçı 1940’lı yıllardan itibaren geleneksel halk sanatlarına özgü motiflere yönelik incelemeleri sonucu, yerel ve Doğulu bir üsluplaşma süreci içine girer. Ritmik düzen kaygılarını da öne çıkaran bu yaklaşım giderek kendine Anadolu’ya ilişkin zengin bir tematik kapsam oluşturur. Eyüboğlu’nun halk sanatı motifleriyle uyguladığı modernize edilmiş şematik kompozisyonlar, duvar resmi ve seramik teknikleriyle de çeşitlenerek yaygınlık kazanmıştır. Motifleri kendi iç disiplinlerini koruyarak İslami ve Doğulu karakterine uygun bir şekilde basitleştirerek yineleyen Eyüboğlu, kısmen hat kaligrafisinin görsel niteliklerini de çağrıştıran etkili düzenlemeler oluşturur.