EREN EYÜBOĞLU / 1912 Iaşi (Yaş) / Romanya - 1988 İstanbul

Yaş Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim gördü. 1929 yılında Paris’e giderek Julian Akademisi’nde ve ardından da Andre Lhote Atölyesi’nde çalıştı. 1936 yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu ile evlenerek Türkiye’ye yerleşti. Yöresel nitelikli figür düzenlemeleriyle soyutlamacı bir dil geliştiren Eren Eyüboğlu dönemin halkbilim ilgilerine paralel biçimde gelişen çalışmalarıyla tanınır. Özellikle resmin merkezinde tuttuğu etkili kadın figürlerinde yöresel yaşama ilişkin gözlemci bir betimleme isteği ön plandadır. Geleneksel verileri kullanarak çağdaş bir resim dili geliştirme çabasıyla hareket eden eren Eyüboğlu, renkçi bir yaklaşımla beraber dinamik bir yapı unsuru olarak benimsediği “çizgi”ye öncelik verir. Biçimsel niteliklerin yanı sıra, özel bir portre vurgusuyla anlam kazanan figüratif çalışmalarında psişik bir yorum endişesi ayrıca dikkati çeker.