ADEM GENÇ / 1944 Ardeşen

1965 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. 1969-1967 yıllarında İngiltere’de Bournemouth and Pool College of Art’ta grafik baskı üzerine uzmanlık öğrenimi gördü. İlk sergisini 1972’de Londra’da açtı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Halen İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Adem Genç’in 2000’li yıllarda oluşturduğu çalışmaları, güncel olana yönelik tepkilerin yoğunlaştığı düşünsel ve psişik kavramların peşinde dizgeleşen ifade olasılıkları olarak dikkati çeker. Genç ısrarla, kozmik boşluklar yaratarak amorf kütlelerin ilişki/sizliği üzerine iç enerjisi yüksek soyut düzenlemeler yapmaktadır. Geniş anlamda yaşamı niteleyen bu kütlesel varlıklar, dar anlamda özne gerçekliğine dair kurulan bir estetiği açımlar gibidir. Buraya yön veren karşıtlıklardan türeyen gerilim ve şiddet olgusu, yine sahici bir algı ve yorum ayrıcalığının görkemli örnekleri olarak Türk sanatındaki yerini alır.