NİMETULLAH GERASİM / 1904 Moskova - 1986 Ankara

Leningrad ve Paris Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinde öğrenim gördü. Daha çok peyzaj ve portre ağırlıklı çalışmalara ilgi duydu. 1932 yılından itibaren ABD adına İran’da arkeolojik araştırmalarda bulundu; Persapolis kazısında heykeltıraş olarak çalıştı. Bir süre çalışmalarını Çin’de sürdürdü. 1956 yılında Türkiye’ye yerleşerek önce İstanbul’da, 1969’dan itibaren de Ankara’da yaşadı. Çok yönlü ve hareketli bir sanat yaşamı süren Nimetullah Gerasim; yüzyıl başlarında yaygınlaşan gerçekçi etkilerle de pekişmiş Rus İzlenimci anlayışının tipik temsilcilerinden biridir. Fırça serbestisini tam bir maharet gösterisine dönüştüren Gerasim, resim alanını kontrol altına almayı önemsemeyen bir boyama tavrı içerisindedir. Görsel algılamaya yön veren dış gözlem, ayrıntıyı dışlayan renkçi ve lekeci bir duyarlığa göre biçime dönüşür. Gerasim’in İzlenimci yorum tekniği, ışığı resim yüzeyine yayan, neredeyse lirik etkilerle bütünleştiren bir palet anlayışıyla netleşir.