MEHMET GÜLERYÜZ / 1938 İstanbul

1966 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. Paris’te resim ve baskıresim ağırlıklı çalışmalar yaptı. Bir süre New York ve Brüksel’de yaşadıktan sonra, (1985 yılından itibaren) çalışmalarını İstanbul’da yoğunlaştırdı. Türk resminde figüratif anlatım geleneği içinde eleştirel nitelikli yapıtlarıyla ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Günümüz insanının düşünce ve davranış modellerini mizahi bir yaklaşımı da içeren Dışavurumcu bir üslupla görselleştirir. 1980’li yıllarda yeni-dışavurumcu anlayış çerçevesinde öne çıkardığı figürü; yer yer hayvan imgeleriyle özdeşleştiren sert bir ironiyle yansıtır. Örnek resimlerinde görüldüğü gibi, yoğun ve dinamik etkili boyasal gerilimi içeren doğaçlamalara başvurarak resmini bütünler. Desenlerinde de aynı kararlı ve sarsıcı tarzın kısmen mizahla örtüşen özgün ve muhalif bir tavrın izleriyle buluşmak olasıdır.