MEHMET GÜN / 1956 Ankara - 2014 Berlin

Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’ni 1983 yılında bitirdi. Soyut-dışavurumcu bir yaklaşım içinde, özellikle fırça tuşeleriyle elde edilen dinamik etkileri barındıran tuvaller üretti. Müzikal bir ritmin bu anlatımlara yön verdiği, boya akışkanlığı ve sıçratma efektlerinin bu doğrultuda karşılık bulduğu söylenebilir. Son dönem çalışmalarında tuval yüzeyinin farklı noktalarına odaklanan titreşimli lekeler, çiçek formlarını andıran lekeci-soyut bir karakterde kişilik bulur. Ayrıca Mehmet Gün’ün çalışmalarında bilinçaltı süreçlerle bağlantılı psikolojik bir derinlikten, kozmik çağrışımlarla yüklü derin anlamlardan da söz edilebilir.