SELMA GÜRBÜZ / 1960 İstanbul

1980 yılında girdiği Londra Exeter College’da iki yıl süreyle heykel okudu. 1984 yılında da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Selma Gürbüz, son dönem Türk sanatında farklı malzemeler kullanmak suretiyle görsel dilini yalın ve etkili bir hale getirdiği çalışmalarıyla öne çıkar. Bu kapsamda el yapımı kağıtlar ve dokuma türlerine ilgi duyar. Sıklıkla kullandığı mitolojik betimlemeler, masalsı bir anlatı çerçevesinde ilginç ve çarpıcı bir imge yapılanması ile biçimlenir. Doğulu bir atmosfer kuran sanatçı, kaligrafik unsurları minyatüre atıflı yüzeysel bir anlatımla yaklaşımını zenginleştirmiştir. Yerine göre az renkli ve yalın bir resmin peşindedir. İnsan ve hayvan figürleriyle kurulan ikonografik bir düzen yaratır. Psikolojik-yabansı içeriklerle bütünlenen müdahaleler sonucu resimleri daha dışavurumcu bir karaktere evrilir.